สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การดูแลตนเองหลังการ

เสริมจมูก

1. ประคบผ้าเย็นประมาณ 24-48 ชม. หลังจากนั้น ถ้ามีรอยฟกช้ำให้ใช้น้ำอุ่นต่อ

2. นอนศีรษะสูง หนุนหมอนประมาณ 2-3 ใบ

3. จมูกจะบวมประมาณ 2-3 วัน ในวันที่ 4 ก็จะเริ่มยุบ

4. ทานอาหารตามปกติ ยกเว้นอาหารรสจัด ให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่

5. ล้างแผลทุกวัน นัดตัดไหมประมาณ 10 วัน


view