สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 เสริมคาง (CHIN IMPLANT)   

        จมูกและคาง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หน้าเรียวสวย หรือมีจุดเด่น ไม่แพ้กัน ใบหน้าที่สวยความยาวจากปลายคิ้วถึงปลายจมูก

ควรจะพอ ๆ  กับระยะจากปลายจมูกถึงคาง ถ้าจมูกโด่งสวยแต่คางเล็ก ใบหน้าจึงไม่สวย ดังนั้น เสริมคาง จะมีประโยชน์ในกรณีที่

คางเล็ก หรือไม่รับกับจมูกหลังเสริมคางจะทำให้ใบหน้าดูเรียวยาว เป็นรูปไข่


         การเสริมใช้ซิลิโคน ซึ่งมีหลายขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ วัสดุที่ใช้ในการเสริมคาง ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิโคนแท่งในการเสริมคาง

เนื่องจากเป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับในวงการศัลยกรรมความงาม ว่ามีความปลอดภัยต่อร่างกาย


ขั้นตอนการผ่าตัด

         1. แพทย์จะตรวจให้คำแนะนำกับคนไข้ เกี่ยวกับขนาดของซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมคางให้มีขนาด ที่เหมาะสมกับใบหน้า

         2. แพทย์จะวางยาสลบหรือใช้ยาชาเฉพาะที่ร่วมด้วย แล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์และความต้องการของคนไข้

         3. แพทย์จะผ่าตัดเสริมคางโดยวิธีปิดแผลในช่องปาก (เพราะจะไม่เห็นรอยแผลในการผ่าตัด) เพื่อวางแท่งซิลิโคนเข้าไปใน

ตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากนั้นจะทำการเย็บแผลด้วยไหมละลาย


การดูแลหลังผ่าตัดเสริมคาง

         1. ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ และรักษาความสะอาดภายในช่องปาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

         2. หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนบริเวณที่ผ่าตัด ประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด

         3. ทานยาและปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์

         4. มาพบแพทย์ตามกำหนดเวลานัด

           การแก้ไขคางที่ฉีดมา มีคนจำนวนมากถูกหลอกว่าใช้สารบางอย่างฉีดคางแล้วจะสวยได้ในราคาถูก สารพวกนั้นส่วนใหญ่

เป็นของไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฉีดแล้วจะติดกับเนื้อทำให้เกิดการอักเสบบวมแดง เป็นๆ หายๆ และคางบวมผิดรูป


สิ่งที่ควรรู้ก่อนการผ่าตัดแก้ไข

        - การผ่าตัดจะไม่สามารถ เอาออกได้หมด จนเหมือนคางปกติ เนื่องจากสารพวกนี้ติดกับเนื้อไปแล้ว

        - การแก้ไขสามารถทำให้ดีขึ้นได้ โดยการผ่าตัด ร่วมกับการฉีดยาลดการอักเสบ และอาจต้องเสริมซิลิโคนเข้าไปแทน

        - การรักษามักต้องผ่าตัดหลายครั้ง ระยะห่างกันประมาณ 3 เดือน เพื่อรอให้ยุบบวมหลังผ่าแต่ละครั้ง
view