สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)


          การตัดไขมันหน้าท้องเป็นการผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันและผิวหนัง ส่วนที่เกินบริเวณหน้าท้อง และแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้องที่

หย่อน การผ่าตัดนี้จะช่วยให้หน้าท้องดูตึงขึ้น แต่การผ่าตัดจะมีรอยแผลเป็นอยู่บริเวณส่วนล่างของหน้าท้อง

 ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการตัดไขมันหน้าท้อง

           ผู้ที่หน้าท้องหย่อน , ลายบริเวณส่วนล่าง หรือมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้อง โดยที่ไม่ใช่คนอ้วน จะได้ประโยชน์มากจากการ

ผ่าตัดนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาก ควรจะต้องลดน้ำหนักลงก่อนเพื่อจะทำให้ผลจากการผ่าตัดดีขึ้น

 ความเสี่ยงจากการผ่าตัด

           ถ้าแพทย์ที่ผ่าตัดเป็นผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดนี้ส่วนใหญ่ได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดไขมันก็มีความเสี่ยง เช่น เดียว

กับการผ่าตัดทั่วไป ซึ่งอาจจะมีผลแทรกซ้อนได้ เช่น มีเลือดคั่ง(ซึ่งพบได้น้อย), ติดเชื้อ, แผลหายช้า, แผลเป็นนูน ผลแทรก

ซ้อนเหล่านี้ สามารถจะแก้ไขได้ และเกิดไม่บ่อย


การผ่าตัด

           ส่วนใหญ่การผ่าตัดไขมันหน้าท้องมักจะทำที่โรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีที่นอนพักค้าง การผ่าตัดอาจจะทำโดยการให้

ดมยาสลบ หรือฉีดยาชาเฉพาะที่ แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณเหนือหัวเหน่า และอาจจะยาวถึงสะโพกทั้งสองข้าง ความยาวของแผล

ผ่าตัดขึ้นกับจำนวนของไขมัน และความหย่อนของผนังหน้าท้อง (ภาพ1,2)

           การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2-5 ชั่วโมง แพทย์อาจจะใช้การดูดไขมันร่วมด้วย บางครั้งอาจจะต้องย้ายตำแหน่งของสะดือ

ใหม่ คือจะต้องมีรอยแผลเป็นอยู่รอบสะดือด้วย (ภาพ 5) แพทย์จะเย็บซ่อมกล้ามเนื้อที่หย่อนด้วยถ้าจำเป็น(ภาพ 4) หลังผ่าตัด

จะมีสายดูดเลือด และน้ำเหลือง ออกทางด้านข้างของลำตัว และอาจจะมีท่อสวนปัสสาวะติดอยู่ด้วย


           ท่านอาจจะต้องอยู่ในโรงพยาบาล 2-7 วัน ขึ้นกับชนิดการผ่าตัด และความแข็งแรงของท่าน ควรจะขยับตัว,ลุกขึ้นนั่ง

หรือเดินบ้างเท่าที่ทำได้ และอาจจะต้องเดินตัวงอๆ ประมาณ 7 วัน แผลผ่าตัดจะมีการดูแลตามแพทย์สั่ง ไหมที่เย็บไว้จะตัดออก

ประมาณ 7-10 วัน ท่านจะกลับไปทำงานได้ประมาณ 7-10  วัน แต่ไม่ควรจะทำงานหนักในระยะ 1 เดือนแรก แผลผ่าตัดจะเห็น

ชัดในระยะแรก ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ถึงจะดูดีขึ้น ท่านอาจจะมีความรู้สึกชาบริเวณหน้าท้องด้านล่าง ซึ่งจะดีขึ้นได้ใน

เวลา 6 เดือน การออกกำลังกายหลังผ่าตัดจะทำได้หลัง 2 เดือนไปแล้ว หลังผ่าตัด


 การดูดไขมัน (Liposuction)

           การดูดไขมัน หมายถึง การใช้เครื่องมือที่ลักษณะคล้ายท่อยาวใส่เข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อดูดเอาไขมัน ส่วนเกินออกมาจาก

บริเวณต่างๆ เช่น หน้าท้อง, สะโพก, ก้น, ต้นขา, ต้นแขน, คอ เป็นต้น การดูดไขมันนี้ไม่สามารถจะใช้ลดความอ้วนทั่ว

ร่างกายได้แต่สามารถจะลดจำนวน ไขมันบริเวณส่วนต่างๆ ที่สะสมอยู่เฉพาะที่ได้


 ผู้ที่จะได้รับผลดีจากการดูดไขมัน

           ท่านต้องอย่าหวังว่าการดูดไขมันจะช่วยให้ท่านดูรูปร่างเพรียวบาง แต่จะทำให้รูปร่างท่านดูดีขี้น และมีความรู้สึกมั่นใจ

มากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ที่จะได้รับผลดีจากการดูดไขมันควรจะไม่อ้วน,ผิวหนังควรมีความยืดหยุ่นดี และมีไขมันสะสมเฉพาะที่ ท่าน

ควรมีร่างกายแข็งแรง,สมบูรณ์,มีจิตใจที่ปกติ ท่านที่มีอายุก็สามารถจะทำการดูดไขมันได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ผู้จะผ่าตัดถึง

ผลที่จะได้รับให้เข้าใจดีเสียก่อน

การวางแผนการผ่าตัด

          ท่านควรจะต้องปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งถึงความเป็นไปได้ของผลการผ่าตัดที่ท่านหวัง วิธีการเลือกการผ่าตัด ,ผลแทรก

ซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ศัลยแพทย์ควรเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ได้รับวุฒิบัตรศัลยแพทย์ตกแต่งของแพทยสภา หรือเทียบเท่าถ้า

เป็นสถาบันจากต่างประเทศ

การผ่าตัด

           การดูดไขมันนี้จะมีการเสียเลือดบ้าง บางครั้งศัลยแพทย์ตกแต่งอาจจะให้ท่านเก็บเลือดของท่านไว้  ก่อนผ่าตัดเพื่อใช้

ขณะผ่าตัด แต่ส่วนใหญ่จะไม่จำเป็นต้องให้เลือด การดูดไขมันอาจจะใช้การให้ยาชาเฉพาะที่ หรือดมยาสลบ ก็ขึ้นอยู่กับบริเวณ

และจำนวนที่จะดูดไขมัน การผ่าตัดอาจจะทำได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล การดูดไขมันแพทย์จะต้องวาดตำแหน่งที่ต้องการเอา

ไขมันออกไว้ก่อน หลังจากนั้นจะเจาะที่ผิวหนังเป็นรอยเล็ก ประมาณ 0.5-1.5 cm แล้วใส่ท่อที่จะดูดไขมันเข้าไป ท่อนี้จะต่อกับ

เครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือเครื่องอัลตราซาวด์ ปริมาณของไขมันที่ออกมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณไขมัน

ที่สะสม หลังผ่าตัดแพทย์จะใช้ผ้าพันบริเวณที่ดูดไขมันไว้ประมาณ 2-5 วัน การดูดไขมันนี้จะมีการเสียเลือดบ้าง บางครั้งศัลย

แพทย์ตกแต่งอาจจะให้ท่านเก็บเลือดของท่านไว้ก่อนผ่าตัดเพื่อใช้ขณะผ่าตัด แต่ส่วนใหญ่จะไม่จำเป็นต้องให้เลือด การดูด

ไขมันอาจจะใช้การให้ยาชาเฉพาะที่ หรือดมยาสลบ ก็ขึ้นอยู่กับบริเวณและจำนวนที่จะดูดไขมัน การผ่าตัดอาจจะทำได้

ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล การดูดไขมันแพทย์จะต้องวาดตำแหน่งที่ต้องการเอาไขมันออกไว้ก่อน หลังจากนั้นจะเจาะที่ผิว

หนังเป็นรอยเล็ก ประมาณ 0.5-1.5 cm แล้วใส่ท่อที่จะดูดไขมันเข้าไป ท่อนี้จะต่อกับเครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือเครื่องอัลตรา

-ซาวด์ ปริมาณของไขมันที่ออกมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณไขมันที่สะสม หลังผ่าตัดแพทย์จะใช้ผ้าพัน

บริเวณที่ดูดไขมันไว้ประมาณ 2-5 วัน

 หลังผ่าตัด

           หลังผ่าตัดแพทย์จะเปิดผ้าพันแผลประมาณ 2-5 วัน ไหมที่เย็บไว้จะตัดออกประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้นท่านต้อง

พันผ้าในส่วนที่ดูดไขมันอีก หรือใส่เครื่องนุ่งห่มที่กระชับกับส่วนที่ได้รับการดูดไขมันไว้อีกประมาณ 1-2 เดือน บริเวณที่ดูดไ

ขมันจะมีรอยซ้ำเขียวประมาณ 1-2 อาทิตย์ ผิวหนังบริเวณที่ดูดไขมันจะดูลักษณะเป็นลูกคลื่นได้ ซึ่งจะดีขึ้นภายใน 2-3 เดือน

ท่านสามารถจะกลับไปทำงานได้ประมาณ 5-7 วันview