สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยกกระชับคอ (MECK LIFT)

        คนเราพอเริ่มแก่ตัวลง ส่วนไหนของร่างกายที่จะฟ้องอายุได้ ว่าแก่ละนะ ส่วนนั้นก็ คือ ลำคอ มันจะเริ่มสูญเสียความเต่งตึง

และความกระชับไป เพื่อให้ผิวหนังที่ลำคอกลับมากระชับเหมือนดังเดิม การศัลยกรรมยกกระชับลำคอจึงเข้ามาตอบโจทย์

ปัญหาเหล่านี้อย่างตรงใจ วันนี้ เราวิธีการศัลยกรรมลำคอคร่าว ๆ มาฝากสาวคนไหนที่กำลังจะคิดไปทำศัลยกรรม การศัลยกรรม

ลำคอทำโดยวิธีใดบ้าง

การผ่าตัดศัลยกรรมลำคอ นั้นทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ผู้ป่วยต้องการ โดยแบ่งประเภท การผ่าตัดออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

      1.การดูดไขมัน หรือ liposuction

      2.การผ่าตัดเพื่อกำจัดผิวหนังส่วนเกิน หรือ cervicoplasty

      3.การผ่าตัดเพื่อกำจัดหรือกระชับกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ หรือ platysmaplasty


 ใครที่เหมาะกับการทำศัลยกรรมยกกระชับลำคอ

ไม่จำเป็นว่าจะศัลยกรรมได้เฉพาะคนที่มีอายุมากแล้ว แต่คนอ้วนก็สามารถทำได้

     อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางโรคมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการผ่าตัดศัลยกรรมลำคอ ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการศัลยกรรม

จึงต้องเข้าปรึกษาแพทย์ เพื่อสอบประวัติการรักษา รวมทั้งปรึกษาถึงรูปแบบการศัลยกรรมที่ต้องการ จะได้วางแผนการผ่าตัด

ที่จะให้ผลที่คุณพึงพอใจมากที่สุด


กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมลำคอ

       การผ่าตัดศัลยกรรมลำคอก็ เช่น เดียวกับการศัลยกรรมอื่นทั่ว ๆ ไป ที่จะต้องลงมือโดยแพทย์ผู้ชำนาญและมีใบรับรอง

จากสมาคมศัลยแพทย์เสริมสวย ระยะเวลาในการผ่าตัดอาจใช้เวลา 1 ชั่วโมง ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากและขั้นตอนที่

ต้องใช้ในการผ่าตัด ส่วนการวางยาสลบนั้น แพทย์อาจเลือกการใช้ยาชาเฉพาะจุด หรือ การดมยาสลบ ก็ได้


การเตรียมตัวเพื่อการศัลยกรรมยกกระชับลำคอ

     ผู้ที่จะทำศัลยกรรมยกกระชับลำคอ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดให้คุณ ว่ามีใบรับรองหรือไม่ มีความ

ชำนาญด้านนี้เป็นพิเศษหรือเปล่า ผ่านการผ่าตัดในกรณี เช่น เดียวกันนี้มาแล้วกี่ครั้ง ค้นดูรูป ก่อน-หลัง การทำศัลยกรรม

ยกกระชับลำคอไว้ให้มาก เพื่อที่คุณจะได้พอเห็นภาพผลที่จะได้รับหลังการผ่าตัดของตนเอง หาข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตัว

ทั้งก่อน-หลัง

     การผ่าตัดศัลยกรรมลำคอ ซึ่งคำแนะนำทั่ว ๆ ไป เช่น ไม่กินหรือดื่มหลังเวลาเที่ยงคืน, กินยาแก้อักเสบทั้งก่อนและ

หลังการผ่าตัด เป็นต้นview