สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ริมฝีปากที่สวยงามมีลักษณะดังนี้

          - ริมฝีปากบน จะหนาประมาณ 75% ของริมฝีปากล่าง

        - ริมฝีปากบน จะมีลักษณะ เป็นกระจับ หรือเป็นหยักตรงกลาง ต่างจากริมฝีปากล่างที่ไม่มี


การผ่าตัด

            - ใช้ยาสลบร่วมกับยาชาเฉพาะที่

          - การทำริมฝีปากบาง เริ่มจากการวาดบริเวณที่จะตัดอย่างละเอียด หลังจากได้ยาชาแพทย์จะตัดริมผิวริมฝีปากและกล้าม

เนื้อส่วนเกินออก แล้วเย็บด้วยไหมละลาย

          - การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง


การดูแลหลังการผ่าตัด

          - ควรนอนยกศรีษระให้สูงหลังการผ่าตัดบริเวณริมฝีปากจะช่วยลดบวมได้เร็ว

          - ริมฝีปากจะบวมมากที่สุดใน5วันแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆยุบลง อาจใช้เวลาถึง 2-4 สัปดาห์ กว่าจะยุบปกติ

          - แนะนำให้ทานอาหารอ่อน และรสไม่จัด ในช่วง 2 สัปดาห์แรก

          - บ้วนปากหลังปากหลังอาหารทุกมื้อ ด้วยน้ำเปล่าหรือใช้น้ำยาบ้วนปาก

          - ควรระมัดระวังในการแปรงฟันไม่ให้ถูกแผลจนแยก

          - งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทระทบกระเทือนบริเวณบาดแผล เช่น การเล่นกีฬา เป็นเวลา 2 สัปดาห์

          - แผลเมื่อหายแล้ว จะรู้สึกว่าเป็นแผลแข็งๆ ได้ จนถึง 6 เดือนหลังผ่าตัด และมีรอยไหมเย็บ ซึ่งจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป

ดังนั้น ต้องใจเย็นๆ เพราะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก กว่าที่จะปรับตัวแล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้ปกติview